تبلیغات
عرفان اسلامی - مختصری در باره ی ابجد کبیر/صغیر/وسیط
شنبه 12 دی 1388

مختصری در باره ی ابجد کبیر/صغیر/وسیط

   نوشته شده توسط: علی موسائی    

(هیمیا (علم طلسمات 

هو الرحمن

طلسم یعنی بکارگیری قوانینی از عالم که مخفیست برای نیل به هدفی خاص.

یا بقول حضرت علامه طباطبائی(سلام الله علیه)"طلسم ترکیب قوای عالم بالا و عناصر عالم پائین برای ایجاد اثراتی عجیب میباشد"

حال چگونه؟

یک قانون کلی بر طلسمات حاکم است که میگوید :"شبیه شبیه را جذب میکند"

و از آنجایی که بزرگان این علم اعتفاد به این مطلب داشته اند که کواکب (ذیشعور های حاکم بر کواکب) با حوادث زمین ارتباط دارند پس "اگر اشکال آسمانی با عناصر مادی ترکیب شوند طلسم حاصل میشود".

مثلا شخصی متولد 15 مرداد میباشد که کوکب حاکم بر تولدش شمس و عنصر مربوط به آن آتش میباشد

لوحی(مربع شکل ترجیحا) از یکی از اسما آتشین الهی بر روی طلا حک کند و همراه داشته باشد یا بر کاغد نوشته و کاغذ را زمانی که اوضاع کواکب همانند اوضاع زمان تولدش است آتش بزند اثری مطابق معنای آن اسم در زندگی شخص اتفاق می افتد با دخالت موکل خورشید.

اما اینکه در جامعه ما دعا نویسی رایج است بایستی چند نکته عرض کنم :

1_اولا اکثر دعا نویسان اطلاعی از علوم خفیه ندارند

2_مگر حمار را قرآن بار کنند تاثیری بر زندگیش دارد؟؟

حال عده ای معترض میشوند که ما انجام داده ایم و اثر دیده ایم

2 حالت دارد :

الف) تحت اثر تلقین همان اتفاق مورد نظر برایتان رخ داده(شبیه شبیه را جذب کرده)

ب)شخص مورد نظر برای سر پوش گذاشتن بر کارش با استفاده از چند کلمه برروی کاغذ ادعا نموده است(یا با موجودات غیبی مرتبط است و یا قدرت تصرف در عالم را دارد که باز هم باید بین شیخ بهایی ها و دجال ها تفاوت را قائل نمیشود)

نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

اما پاسخ به چند سوال

اولا اینکه ابجد گیری روشهای مختلفی دارد از جمله:

کبیر- صغیر – وسیط - اکبر – اصغر – اوسط – دانیالی – صادقی – علوی – محمدی و ....

و اما توضیح مختصری در این باب بنا به درخواست یکی از دوستان

ابجد کبیر

آ

۱

ب

۲

ج

۳

د

۴

ه

۵

و

۶

ز

۷

ح

۸

ط

۹

ی

۱۰

ک

۲۰

ل

۳۰

م

۴۰

ن

۵۰

س

۶۰

ع

۷۰

ف

۸۰

ص

۹۰

ق

١٠٠

ر

۲۰۰

ش

۳۰۰

ت

۴۰۰

ث

۵۰۰

خ

۶۰۰

ز

۷۰۰

ض

۸۰۰

ظ

۹۰۰

غ

۱۰۰۰

           

ابجد وسیط

آ

١

ب

٢

ج

۳

د

۴

ه

۵

و

۶

ز

۷

ح

۱

ط

۹

ی

۱۰

ک

۸

ل

۶

م

۴

ن

۲

س

0

ع

۱۰

ف

٨

ص

۶

ق

۴

ر

۸

ش

0

ت

۴

ث

۸

خ

0

ز

۴

ض

۸

ظ

0

غ

۴
ابجد صغیر

آ

۱

ب

۲

ج

۳

د

۴

ه

۵

و

۶

ز

٠

ح

۱

ط

۲

ی

۳

ک

۴

ل

۲

م

۵

ن

۱

س

۴

ع

٠

ف

۳

ص

۶

ق

۲

ر

۴

ش

۶

ت

۱

ث

۳

خ

۵

ز

٠

ض

۲

ظ

۴

غ

۶

           

ابجد های اکبر اصغر و اوسط همان کبیر صغیر و وسیط میباشند که در 10 ضرب شده اند.مثلا "ب" در ابجد اکبر میشود 20 در اصغر میشود20 و در اوسط نیز به همین ترتیب.

ابجد منسوب به امام صادق(سلام الله علیه)

آ

۲

ب

۴

ج

۱۰

د

۱۶

ه

۵۴

و

۵۲

ز

۲۲

ح

۱۲

ط

۳۲

ی

۵۸

ک

۴۴

ل

۴۶

م

۴۸

ن

۵۰

س

۲۴

ع

۳۶

ف

۴۰

ص

۲۸

ق

۴۲

ر

۲۰

ش

۲۶

ت

۶

ث

۸

خ

۱۴

ز

۱۸

ض

۳۰

ظ

۳۴

غ

۳۸

           

که از بین این موارد ابجد کبیر تواتر بیشتری را داراست.

ثانیا چگونگی تاثیر اذکار

این از وعده های خداوند کریمه است که میفرماید:

" له اسما الحسنی فادعوه بها و در جای دیگرادعونی استجب لکم و از خداوند خلف وعده سر نمیزند.

و اما توضیح دیگه اینکه هر ذکر انرژی دار د که با گفتنش در عالم(جهان) و ذاکر تغییراتی ایجاد میکند که میزان این تغییرات به میزان توجه شخص مربوط است.یعنی اگر ذکر زبانی باشد تاثیرش در عالم(جهان) بیشتر از ذاکر است.اما در هر صورت بی تاثیر نیست.

التماس دعا دوستان حتما نظر بدهید