تبلیغات
عرفان اسلامی - ترک عادت عرفا
پنجشنبه 10 دی 1388

ترک عادت عرفا

   نوشته شده توسط: علی موسائی    


از خلاف آمد ِ عادت بطلب کام ، که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم ( حافظ
خِرق عادت ، یا ترک عادت ، از اصول پذیرفته شده ی عرفاست . ارزش خرق عادت و ترک آن تا اندازه ای است که اصل ناشناس ماندن را عرفا به خاطر ایجاد امکان رفتارهای خلاف عادت پذیرفته اند ( البته فلسفه های دیگری هم دارد اما این از مهم ترین آن است
در عرفان عادت به کارهای مثبت تایید نشده است و اصولا هر کار مثبت ( من جمله عبادات ) چنانچه به « عادت » تبدیل شد بخشی از ماهیت خود را از دست می دهد که همانا خودآگاهانه بودن است . عادت ، تاثیر اعمال را کاهش می دهد زیرا انگیزه به مرور زمان محو می شود و تنها خود عمل به صورتی نمادین و متناسک برجای می ماند